Folyamatábra

Mik a lehetséges megoldások és a már megvalósult jó gyakorlatok a témában?

Az esélyegyenlőség témakörének stratégiai szintre emelése

Az első kérdés, amit minden esetben érdemes megválaszolni magunknak: az esélyegyenlőségi terv elkészítésével mi a célunk? Egy törvényi kötelezettségnek szeretnénk általa megfelelni, vagy annál mélyebb szinten kívánunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni? Mi akadályozza meg a szervezetet abban, hogy az esélyegyenlőségi elvek a szervezeti kultúrába beépüljenek? Ha vannak is esélyegyenlőségre irányuló akciók, eredményeznek-e valós szemléletváltozást a dolgozók körében? Hogyan érhetjük el, és milyen átalakítások szükségesek ahhoz, hogy az esélyegyenlőségi elvek minden szinten érezhetően megjelenjenek?

Világos folyamatok és egyértelmű felelősségi körök

Fontos a folyamatok pontos tisztázása mellett a felelősök kijelölése is a tervben. Például, hogyan néz ki a panasztételi folyamat, mik a folyamat egyes lépései, és kik az illetékes kollégák, akikhez segítségért lehet fordulni. Ahhoz, hogy a folyamatok a gyakorlatban hatékonyan működjenek, érdemes lehet továbbá különböző ellenőrzési pontok és mérőszámok beépítése, annak érdekében, hogy a megvalósult intézkedések visszakövethetők lehessenek.

Esélyegyenlőségi referens/bizottság

A vállalatok gyakran számolnak be arról, hogy egy esélyegyenlőségi felelős kijelölése már eleve nagyban elősegíti a terv sikeres megvalósítását. Nagyobb cégek esetében akár egy többtagú bizottság vagy önszerveződő dolgozói csoport is elláthatja ezen feladatokat. Ők ráadásul gyakran stratégiai szinten is képviselhetik az esélyegyenlőségi ügyeket, egyes esetekben akár saját költségvetési kerettel is gazdálkodva.

Hatékony kommunikáció menedzsment

Ugyan már az is egy nagy lépésnek számít, ha adott cég rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, az sem mellékes, hogy az abban foglalt információk a célközönséghez eljutnak-e, azaz a dolgozók tudnak-e arról, hogy vállalatuk ilyen dokumentum birtokában van. Elsősorban a munkaadó felelőssége, hogy olyan kommunikációs megoldásokat kínáljon, melyek révén a szükséges információkat mindenki eléri. Számos kiváló eszköz és platform szolgálja mindezt, az alábbiakban felsorolok néhány lehetséges opciót:

  • személyes kommunikációs csatornák (new hire tréningeken, meetingeken, érzékenyítő tréningeken, gyűléseken, céges rendezvényeken, csapatépítő programokon történő szóbeli tájékoztatás, elsősorban vezetők részéről)
  • írott anyagok (hirdető tábla/faliújság, munkahelyi újság, kiadvány/brossúra/kiskönyv az esélyegyenlőségi terv alapján, mely rövid és egyszerű formában taglalja a főbb pontokat, és amelyet minden munkavállaló részére kioszthatnak)
  • elektronikus platformok (hírlevél, e-mail, honlap, intranet, közösségi média felületek)

A tekintetben, hogy mely eszközöket használjuk, minden esetben vegyük figyelembe a célcsoport sajátosságait, hiszen más lehet célravezető például a fiatalabb vagy idősebb generáció esetében, és általában máshogy szólítjuk meg a fizikai és szellemi állományban dolgozókat is.

Képzés az esélyegyenlőségi terv témakörében

Egyfajta tudásátadás természetesen elengedhetetlen annak érdekében, hogy a munkatársak megismerkedhessenek az esélyegyenlőségi terv tartalmával, az alapfogalmakkal és a folyamatokkal. Emellett a vezetők részére is szükséges lehet egyféle felkészítés, érzékenyítés a témában.

Ha többet szeretnél olvasni a témában, ajánlom figyelmedbe az alábbi tanulmányt, melyben részletesen bemutatom az esélyegyenlőségi terv írásának csínját-bínját: Esélyegyenlőség és sokszínűség a vállalati kultúrában

Ha tetszett, miért ne lájkolnád?