Életképek Janka Tanyáról

A tegnapi napon a tótvázsonyi Janka Tanyán töltöttem a napomat, ahol az egyik autizmussal élő munkatárs munka- és szervezetpszichológiai vizsgálatát végeztem el. Alábbi bejegyzésem célja, hogy egyfelől betekintést nyújtsak Janka Tanya világába, másfelől bemutassam azt is, hogy hogyan zajlik egy ilyen vizsgálati folyamat.

A Janka Tanya Nonprofit Kft. aktív korú autizmus spektrumzavarral élő és értelmi fogyatékos személyek számára biztosít napközbeni foglalkozási lehetőséget, nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás és rehabilitációs foglalkoztatás formájában. Célja a célcsoport társadalomba való beilleszkedésének elősegítése és támogatása. Janka Tanya egy vertikális csoport, ami konkrétan azt jelenti, hogy a foglalkoztatott résztvevők életkora 20 és 43 év közötti, illetve az értelmi szintek és diagnózisok is nagyban eltérnek egymástól. A csoport többsége azonban autizmussal élő személy. Ez egy spontán, aktív, dinamikus csoport, ahol számos viselkedésprobléma fordul elő a mindennapokban. A csoport tagjai számára nagyon fontos a napi rendszeresség és a határozott pedagógiai irányítás, viselkedéskorrigálás, mely biztonságot ad számukra. A foglakoztatott munkatársaknak intenzív motiválásra, irányításra és támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy önálló életvitelt és munkavégzést segítő készségeik, képességeik fejlődhessenek, új munkafolyamatokat ismerjenek meg, és adott esetben felkészülhessenek akár a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra is.

2017-ben kerültem kapcsolatba Janka Tanyával, amikor első ízben kaptam tőlük felkérést munka- és szervezetpszichológiai javaslattételre az egyik dolgozójuk fejlesztő foglalkoztatásban való részvételéhez. A 2016. évi CLXVI. törvény rendelkezik ugyanis arról, hogy amennyiben az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet, ahhoz, hogy fejlesztési jogviszony jöhessen létre közte és egy adott szervezet között, munka- és szervezetpszichológus javaslata szükséges. Ennek megfelelően, ezzel párhuzamosan az egyéni fejlesztési terv már tartalmazza a munka- és szervezetpszichológus javaslatát is.

Hogyan is zajlik mindez a gyakorlatban? Ezeken a találkozókon feltérképezem többek között az interjúalanyom munkamotivációját: mit szeret csinálni, mi az, amit kevésbé testhezálló feladatnak tart. A munkavégzés jellemzőit különböző szempontok mentén elemzem: tanulás jellege, munkatempó, önállóság, pontosság, fáradékonyság/szellemi aktivitás, alkalmazkodóképesség, változáskezelés, szabálykövetés, fizikai teherbírás/korlátozások, motorikus képességek, monotóniatűrés, stresszkezelés, térbeli orientáció, mobilitás, veszélyérzet stb. Fontosnak tartom annak feltárását is, hogy az illető rendelkezik-e bármilyen szintű önreflexiós képességgel, van-e belátása a saját munkavégzésére vonatkozólag, vannak-e konkrét elképzelései a jövőre vonatkozólag, és milyen az emlékezőképessége. Milyen az általános viselkedése és kommunikációs képességei (jellemzőek-e például agresszív megnyilvánulások, vagy együttműködési hajlandóságot mutat, hogyan kommunikál). Ahhoz hogy a kép teljessé válhasson, a családi és munkatársi kapcsolatok szemszögéből is megvizsgálom a fiatalt. A folyamat végén a fejlesztési célok kerülnek terítékre: a javaslat ugyanis értékeli azon fejlesztési terveket, melyeket Janka Tanya pedagógusai határoznak meg a foglalkoztatott részére, másrészt további ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztési célokra vonatkozólag. Például arra, hogy az egyén miben szorul további mentori támogatásra, hány órában kerüljön foglalkoztatásra és milyen korlátozások mellett alkalmazható.

Minden alkalommal óriási örömmel érkezem ide és mindig nagy szeretettel várnak. Minden alkalommal egy újabb betekintést nyerhetek a csoport mindennapjaiba, megismerkedhetek a éppen aktuális feladataikkal, örömeikkel, nehézségeikkel és kihívásaikkal egyaránt. Minden egyes alkalommal megtapasztalom, hogy Janka Tanyán az összes foglalkoztatott megtalálhatja a számára legtesthezállóbb munkát, a pedagógusok ugyanis maximálisan figyelembe veszik az egyéni képességeket, és annak megfelelően választják ki az elvégzendő feladatokat. Büszke vagyok rájuk, amiért egy álomból egy kiválóan működő szervezetet építettek fel, és tevékenységüket, működésüket számos sikertörténet övezi. Örülök neki, hogy még ha csak egy apróbb szelettel is, de közvetve magam is hozzájárulhatok az eredményeikhez!

Ha tetszett, miért ne lájkolnád?